Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir

İL HIFZISSIHHA KURULUNDAN YENİ KARARLAR, MARKETLERDEKİ YIĞILMA ÖNLENECEK

Siirt İl Hıfzıssıhha Kurulu

Siirt İl Hıfzıssıhha Kurulu corona virüsün ilimizde yayılımını önlemeye yönelik olarak yeni kararlar aldı.
Alınan kararlar arasında yoksul sillelere verilecek olan biner TL nin bekçiler ve PTT personeli tarafından dağıtılması ile daha önce haberimizde dile getirdiğimiz marketlerde ki yığılmayı önlemeye yönelik önlemlerle tarımsal çalışmaların düzenlenmesine yönelik kararlar bulunuyor.

ALINAN KARARLAR;

  • Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde PTT aracılığıyla hane başına verilmesi kararlaştırılan 1.000 TL. Ödemenin, Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında, kalabalıkların oluşması ve vatandaşlarımız açısından ciddi risk oluşturduğundan dolayı PTT tarafından ödemelerin yapılmamasına, 03.04.2020 Cuma gününden itibaren İl ve İlçelerdeki kolluk görevlileri, bekçiler ve PTT görevlilerinin belirlenerek, mutemet olarak görevlendirmelerinin yapılması, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürlükleri tarafından verilecek listelerde ismi ve adresi yazılı olan kişilere kendi ikametlerinde ödemelerin yapılmasına, vefa sosyal destek grubunda görevli olanların bu kapsamda görevlendirilmemesine,

 

  • İl ve İlçelerde bulunan Marketlerde yoğunluğu arttırması sebebiyle ikinci bir emre kadar indirimli halk günlerinin kaldırılmasına veya indirimlerin hafta boyunca yapılmasına,

 

  1. MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ:
  • Tarımsal üretimin kesintiye uğramaması için gerek duyulan insan gücünün her ilin kendi imkânları ile karşılanması esastır. İnsan gücü ihtiyacının il içerisinde karşılanamaması halinde öncelik civar iller olmak üzere diğer illerden de mevsimlik tarım işçileri ile tarımsal üretimin sürekliliği sağlanacaktır. Ancak bu durum ilgili Valiliklerin izin verme şartına bağlı olarak gerçekleşebilecektir. Bu şekilde iller arasında mevsimlik tarım işçisi hareketliliği olduğu takdirde işçilerin yola çıktıkları iller “çıkış ili”, tarımsal üretime katkı sağlayacağı il ise “varış ili” olarak tanımlanacaktır.

 

  • Tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi amacıyla her ilde Valilerin başkanlığında ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile meslek odaları temsilcilerinin katılımıyla (İl Tarım ve Orman Müdürü, İl Sağlık Müdürü, İl AFAD Müdürü, İl Göç Müdürü, kolluk temsilcileri, yerel yönetim temsilcileri, Ziraat Odası Başkanı vb.) bir komisyon kurulacaktır. Komisyonun sekretaryası Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Bu komisyonlarca;

a-) Tarımsal üretim kapasitesinin korunması ve/veya artırılması amacıyla alınması gereken tüm tedbirler planlanacak ve ilgili kurum, kuruluş ve meslek odalarınca eksiksiz uygulanması sağlanacaktır.

b-) İl dışından tarımsal insan gücü ihtiyacı varış ili Valiliklerince tespit edilerek, bu ihtiyacın karşılanabileceği Valiliklere bildirilecektir.

c-) Talepte bulunulan Valiliklerce İlgili Yönetmelik hükümleri uyarınca Aracı Belgesi verilmiş kişiler veya işçi grubu temsilcileri aracılığıyla şehirlerarası seyahat edecek olan mevsimlik tarım işçileri belirlenecektir.

ç-) Mevsimlik tarım işçileri, her iki il Valiliğinin birlikte belirleyeceği zamanda, harekete geçilmeden önce gerekli sağlık kontrollerine tabi tutulduktan sonra toplu ulaşım araçları ile (seyrekleştirme kurallarına uygun olarak) çıkış ilinden transit şekilde varış iline gideceklerdir.

d-) Çıkış ilinde/ilçesinden seyahat edecek kişiler ve taşıyacak şoför dahil, İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü veya Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından sağlık kayıtlarından (HSYS vb.) evde tedavi izolasyonunda veya temaslı izolasyonunda bulunanların olup olmadığı kontrol edilecektir. Ayrıca İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü veya Toplum Sağlığı Merkezlerinin uygun gördüğü sağlık tesisinde/alanında Sağlık Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu “Ayaktan Başvuran Hastalar İçin Olası COVID-19 Vaka Sorgulama Kılavuzu” kullanılarak sağlık kontrolünden geçirilecektir. Sorun tespit edilmeyenlere seyahat onayı Valiliklerin belirleyeceği belge üzerinden verilecektir. Ayrıca seyahat sırasında COVID-19 hastalığından korunmak amaçlı uyulacak kuralları içeren bilgilendirme yapılacaktır.

Varış illerince, illerine gelen mevsimlik tarım işçilerinin konaklayacakları alanların ilgili Genelge ile belirlenen temel ihtiyaçlarının giderilmesine dair tedbirlerin yanı sıra Korana virüs salgının yayılımının engellenmesi için gerekli tedbirler de alınacaktır.

 

Bu doğrultuda;

a-) İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulları kararları doğrultusunda sürecin yönetilmesi,

b-) Mevsimlik tarım işçilerinin konaklayacakları tesis/konteynır/çadırlarda yatak aralarının en az 1,5 (bir buçuk) metre olacak şekilde yerleştirilmesi, sosyal alanlarda kişiler arası sosyal izolasyon mesafesinin (en az 1,5 metre) korunması, kapalı alanın sıklıkla havalandırılması, havalandırılamıyor ise mesafelerin artırılması (en az 3 metre),

c-) Çadırlar arası mesafenin artırılması, bu yolla yerleşke alanında nem ve ıslaklığın en aza indirileceği ortamın oluşturulması,

ç-) İl/İlçe Sağlık Müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezlerince sağlık hizmetlerinin verilmesi ve devamlılığının sağlanması,

d-) Mevsimlik tarım işçilerinin konakladıkları alanların yerel yönetimlerce düzenli olarak dezenfekte edilmesi,

e-) Konakladıkları alanlar ve çalışma ortamlarında içilebilir/ kullanılabilir uygun su temininin sağlanması ile katı ve evsel atıkların bertaraf ve çevre koşullarının denetlenmesi,

  1. f) Gelen kişilere yönelik konaklanan alanlarda su kaynaklarının yanında yeterince sabun bulunmasının temin edilmesi,

g-) Mevsimlik tarım işçilerinin toplu olarak bulundukları alanlarda mutlaka WC-Banyo gibi kalıcı veya seyyar alanların oluşturulması, gerekli hijyen şartlarının sağlanması, bu amaçla AFAD İl Müdürlüklerinin imkanlarından faydalanılması,

ğ-) Çocuklar için oluşturulan alanlarının temizliğine özel önem verilmesi,

h-) Gebe, lohusa, bebek, engelliler ve 65 yaş üzeri bireyler için gerekli halk sağlığı tedbirlerinin alınmasının sağlanmasına,

 B- HAYVANCILIK FAALİYETLERİ

  • Kış aylarında konakladıkları illerden hayvanlarını otlatmak üzere başka illere yaya ya da motorlu ulaşım araçlarıyla gidecek olan “göçerler”, ilgili mevzuatında belirlenen izinler alınmak kaydıyla 01 Mayıs 2020 tarihinden sonra müsaade edilecektir.
  • Arıcılıkla iştigal eden kişilerin faaliyetlerine ilgili mevzuatında getirilen kurallara uymaları halinde herhangi bir kısıtlama getirilmeyecektir.
  • Gerek arıcıların gerekse göçerlerin şehirlerarası intikale başlamadan önce başta ulaşım araçları olmak üzere ilgili ekipmanlarını dezenfekte ettirmeleri ve kendileri ile ilgili sağlık kontrollerini yapmış olmaları şarttır.
  • Göçerler ve arıcıların gittikleri yerlerde mümkün olduğunca yerel halkla temas etmemeleri konusunda kolluk kuvvetleri tarafından gerekli önlemlerin alınmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

 SİİRT VALİLİĞİ

 

 

Seni Gidi Kopyacı :)))